Sunday, 22 June 2014

Nguyễn Hữu Cầu: Kinh Giàn Khoan

Nguyễn Hữu Cầu: hát Kinh Giàn Khoan do chính tác giả trình bày.