Wednesday, 20 August 2014

Biếm thi Ý Nga: ĐẢNG ĂN SAO MÀ BẨN?

Biếm thi chính trị

Cảm tác nhân đọc: “THÁNG VU LAN” của Sài Gòn Cô Nương:

VÔ THẦN?

Vô thần tổ chức cầu siêu
Cô chiêu, cậu ấm thêm chiêu linh đình:
Cộng ông tính toán: -Phóng sinh!
Cộng bà tà định, lình kình đòi: -Chi!
 
Cá, chim, rùa, ốc… li bì:
Bắt đây, thả đấy ly kỳ tiền thu
Tấn này chim thả vù vù,
Tấn kia cá thả trơn tru làm giàu.
 
Vô thần vái, lạy, khấn, cầu
Phóng sinh súc vật, chặt đầu dân oan!
Sát nhân lập lắm trai đàn:
-Nam mô dzô bạc! Vô thần khấn ai?

Ý Nga, 19-8-2014

*Nghịch chữ: LUYỆN > phát âm theo miền Nam = LIỆNG
Biếm thi chính trị

ĐẢNG ĂN SAO MÀ BẨN?

“Việt Kiều” làm từ thiện
Từng bệnh viện, buôn, làng
Còn Việt Cộng ăn diện
Xả láng và nghênh ngang.
 
Đảng đòi phải chi tiền:
Viện mồ côi, dưỡng lão,
Vùng quê, biển, cao nguyên,
Từng nạn nhân lụt, bão.
 
Sao mà đảng ngược ngạo
Sách, vở, cặp, áo mưa,
Bánh, kẹo, than, rau, gạo.v.v…
Đảng đều ăn không chừa.
 
Đồng trên xuống ruộng dưới
Đảng ăn của nông dân
Gần mấy tấn phân bón
Bốc hơi chẳng phân trần!
 
Đảng ăn sao mà bẩn!

Ý Nga, 19-8-2014
           
*Buôn: làng của đồng bào thiểu số
miền cao nguyên Trung phần VN.image
Biếm thi chính trị
CỘNG SẢN ĐI HIA

Lý thuyết này, chủ nghĩa kia
Bao giờ kết thúc mang Hia Của Người?
Chân bé tí, Dép Đười Ươi
Làm sao bảy dặm? Chọc cười thế gian!

Ý Nga, 19-8-2014


LẤY NGƯỜI CÙNG HỌ
*
            Tặng ngày hôn lễ tháng 5
của hai người bạn cùng họ NGUYỄN:
N.C. (USA-Canada)
*
Mình bà con bắn cà bon* không tới
Kết bạn đời, thuyền Tình mới ra khơi
Anh xin mời! Buồm đang đợi rong chơi
Đích sẽ tới là một đời gắn bó.
 
Mình Nà Công bắn cà nông không khó
Vượt biển này, núi nọ, trút âu lo
Cùng hát hò to nhỏ cũng đủ no
Vượt nắng gió vui cười to hạnh phúc.
 
Anh dư sức để em yêu nể phục!
“Vã nên hồ” từ “nước lã”* biển, sông
Đường hải hồ không quên nhục Non Sông
Thơ cùng viết, tâm đồng: chữ QUỐC NHỤC.
 
Chuyền cháo múc, anh nuôi em dư sức!
Theo anh đi! Đem hùng khí quốc kỳ
Về oai nghi dựng lại bằng lương tri
Thề chung thủy! Yêu em như yêu Nước.

Ý Nga, 5-4-2014.
           
*Cà bon: chỉ là nói lái cho vui, thay vì “cà nông”
*Những chữ in đậm ở đoạn 1 & 2: nói lái
*Tục ngữ: “Nước lã mà vã nên hồ!”

ĐẢNG TRÊU NGƯƠI DÂN

Thuê rừng 50 năm
Vừa độc lại vừa thâm
Bao tài nguyên* quốc cấm
Tiền ngay cướp ngọt đầm.
 
Lấy lại, rừng còn gì?
Thưa sẽ chẳng còn chi
Đất đá xông tử khí
Kết quả của quyền uy.
 
Đấy chính là “quang minh”?
Ngu này ngu đệ nhất!
Rác… bẩn đổ dân mình
Trước khi Nhà bị mất.
 
Nước Việt toàn chữ Tàu
Đỏ “các chú”* một màu
Đảng đón tiếp nồng hậu
Dân tức, làm gì nhau?
 
Nên người “lạ” hóa quen
Ném tiền thay bằng khen
Đảng ngửa tay trơ trẻn
Quỳ mọp đội chữ HÈN!

Ý Nga, 5-4-2014.
           
*Những chữ in đậm ở đoạn 1 & 2: nói lái
*Các chú: người Tàu