Monday, 18 August 2014

Nhà “Tiên Tri” Nguyễn Chí Vịnh

Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - "Nếu một quốc gia tự áp đặt lên chính quốc gia mình và các quốc gia khác vì những lợi ích cục bộ thì sớm hay muộn họ sẽ phải trả giá và chuốc lấy thất bại". (Thượng tướng “Tiên Tri” Nguyễn Chí Vịnh )(*) - Vị tiên tri “ba sao” này phán như vậy với phóng viên báo chí bên lề Hội nghị Đối ngoại đa phương khai mạc 12/8 tại Hà Nội.

Xét về năng lực, ông tướng “quái đản” này (chưa tốt nghiệp một trường đào tạo sĩ quan nào) ngoài biệt tài “đạo chích” (**), thì mới đây bộc lộ khả năng “tiên tri” khiến dư luận chú ý, ông tướng tiên tri dự đoán "Nếu một quốc gia tự áp đặt lên chính quốc gia mình và các quốc gia khác vì những lợi ích cục bộ thì sớm hay muộn họ sẽ phải trả giá và chuốc lấy thất bại".

Mà nghiệm suy cho cùng cặn lời “tiên tri” này dù ông tướng ẩn danh đối tượng nhưng chỉ dấu của nó gần như là chính “đảng ta” chớ còn ai nữa!?

Này nhé, chúng ta suy nghiệm từ câu chữ của Tướng “tiên tri” Nguyễn Chí Vịnh đồng thời đối chiếu với thực tế diễn ra: "Nếu một quốc gia tự áp đặt lên chính quốc gia mình và các quốc gia khác vì những lợi ích cục bộ...”- Ai trồng khoai đất này? ngoài Hồ chí Minh và đảng CSVN đã du nhập chủ nghĩa cộng sản vào Bắc Viêt và xuất khẩu qua nước Lào rồi chủ trương bằng núi xương sông máu đánh chiếm miền Nam “áp đặt” lên cả nước quốc gia mình chủ nghĩa XH/CS... Tiếp theo là tiến sang Campuchia nói là “làm nghĩa vụ quốc tế” nhưng thật ra là một công nhưng 2 việc, ngoài đánh đuổi Khơ me đỏ thì còn tạo áp lực “cộng sản hóa” Campuchia để mong hoàn thành sứ mạng nhuộm đỏ Đông Dương vì lợi ích cục bộ của CS quốc tế Nga –Tàu (ai không tin hỏi lại Cố vấn, Thái Thượng Hoàng, Lê Đức Anh thì biết liền) nhưng, như tướng tiên tri này nói “sớm hay muộn họ sẽ phải trả giá và chuốc lấy thất bại". 

Đúng như vậy! Chính xác như thần, “sớm” trả giá và chuốc lấy thất bại ở đây là hơn 10 năm xua quân bôn ba nơi xứ chùa tháp “đảng ta” hy sinh 50.00 quân và tạo ra hàng trăm ngàn thương binh nhưng không như các chóp bu CSVN mong đợi, Campuchia giống hệt với Thái Lan, Quốc Hội nước này biểu quyết nhất trí lấy tên nước là Vương quốc Campuchia do FUNCIPEC (Đảng Bảo hoàng) lãnh đạo, đó là cái “sớm” thất bại của CSVN.

Còn cái “muộn” phải trả giá vì thất bại tiếp theo cho: “quốc gia tự áp đặt lên chính quốc gia mình và các quốc gia khác vì những lợi ích cục bộ” (Nguyễn Chí Vịnh) vào thời điểm nào thì ông tướng “tiên tri” không cho biết nhưng những gì ông Thượng tướng “đạo chích” Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng đã trả lời như “tiên tri” với PV VnExpress bên lề Hội nghị Đối ngoại đa phương sau đây (Hàng chữ nghiêng là của tướng Vịnh) khiến chúng ta phải tủm tỉm cười trong thú vị để suy nghĩ từ một góc nhìn khác - Tướng Vịnh nói:

Mọi quốc gia dùng sức mạnh quân sự cưỡng chiếm đều sẽ phải trả giá và chuốc thất bại”. Sao nó tương đồng với hành vi của “quốc gia VNDC/CH” (CS Bắc Việt) khi dùng sức mạnh quân sự cưỡng chiếm miền nam (VNCH) trước 1975- !? Bao gờ thì CSVN phải trả giá? thưa ông tướng “tiên tri”?.

“Một quốc gia tự khu biệt, tự áp đặt ý chí của mình lên các vấn đề chung của thế giới thì thế giới sẽ hỗn loạn, thực tế, sự hỗn loạn vẫn đang diễn ra".

Có phải CSVN đang “tự khu biệt” bằng độc tài toàn trị? áp đặt ý chí của mình là hạn chế, tước đoạt nhân quyền của người dân thuộc “vấn đề chung của thế giới”!?

Diễn giải thêm về phát biểu này, Tướng Vịnh cho biết: Trong thế giới phẳng, lợi ích của mỗi quốc gia còn phụ thuộc vào sự phát triển chung của cộng đồng. Nếu một quốc gia tự áp đặt lên chính quốc gia mình và các quốc gia khác vì những lợi ích cục bộ thì sớm hay muộn họ sẽ phải trả giá và chuốc lấy thất bại.

Câu kết này của nhà tiên tri “ba sao” tướng Vịnh quả là rất có giá trị để giáo dục các chóp bu “đảng ta” trong thế giới quan. Khi mà 90% các quốc gia XHCN/CS trên thế giới đã nguyền rủa từ bỏ nó để hội nhập với sự phát triển chung của cộng đồng mà nếu CSVN áp đặt lên chính quốc gia mình và các quốc gia khác vì những lợi ích cục bộ (và cho sự sống còn của đảng CSVN)... thì sớm hay muộn họ sẽ phải trả giá và chuốc lấy thất bại.

Bao giờ CSVN phải trả giá và chuốc lấy thất bại? Không là nhà “tiên tri” như Tướng “đạo chích” Nguyễn Chí Vịnh nhưng chúng ta nghĩ chắc không còn bao lâu...

Bởi đối với nhân loại, chủ nghĩa xã hội cộng sản đang là ánh tà dương cuối ngày. ____________________________________

Chú thích: