Wednesday, 1 October 2014

TIẾN LÊN HONG KONG!


CHÚNG TÔI-NHỮNG NGƯỜI VIỆT YÊU CHUỘNG DÂN CHỦ, TỰ DO KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI-LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG CÁC BẠN THANH NIÊN HONG KONG TRONG VIỆC XUỐNG ĐƯỜNG PHẢN ĐỐI QUÂN BÀNH TRƯỚNG BẮC KINH !!! TIẾN LÊN HONG KONG !!! TIẾN LÊN VIỆT NAM !!!