Thursday, 29 January 2015

Những Thủ Đoạn Hỏa Mù Của Việt Cộng - Trần Mộng Lâm

Về Tuyên Truyền và Thủ Đoạn Chính Trị, Việt Công hơn hẳn người Quốc Gia.

Với sự khẳng định như trên, có thể nhiều người không đồng ý với tôi, tuy nhiên, tôi xin nhắc lại, tôi rất sợ Việt Cộng. Lời nói của một tên cán bộ khi tôi đi học tập, tôi không bao giờ quên được: Đi qua phải cũng được, đi qua trái cũng được, đi ngược lại cũng được, miễn sao sau cùng chúng ta đi tới đích. Tên cán bộ này nói rằng lý thuyết đó là do «Bác» đề ra, nhưng tôi tin rằng tung hỏa mù chính là chiêu tuyệt độc đảng CS Việt Nam dùng để chiếm và duy trì quyền lực.

Trong lịch sử Việt Nam cận đại, chúng ta đã thấy trước 1954:

Sự kiện giải tán đảng CS, để thay bằng Hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác Xít.

Thành lập mặt trận Việt Minh.

Hiệp định Genève.

Sau 1954:

Tết Mậu Thân .

Sự tấn công Miền Nam từ Miền Bắc nhưng không bao giờ nhận, chỉ dùng các tổ chức sau này làm bung xung: Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam - Liên Minh các Lực Lượng Hòa Hợp, Hòa Giải và Hòa Bình,

Hiệp Ước Paris.

Sau 1975:

Học tập Cải Tạo (chỉ vài ngày !!)…v.v….

Danh sách các sự việc nêu ra trên đây quá sơ sài, quá ít, nhưng mục tiêu của bài viết này không phải để làm thống kê, nên xin vắn tắt.

Không phải tự nhiên mà người ta nói: Nói láo như vẹm.

Tôi lớn lên tự Miền Nam nên ít nhiều ảnh hưởng tính tình người dân vùng này. Người Miền Nam vì quá thành thực nên đã bị lừa rất nhiều lần. Vợ  tôi là một người Miền Nam. Bà ngoại của bà ngày xưa có nhận một người làm con nuôi vì anh ta ăn nói ngọt ngào lắm. Tên anh ta là Đinh Nho L. Hồi đó anh là một sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, đóng tại Ô Môn.Vợ tôi thường gọi ông ta là câu ba L. Sau này, anh chuyển về làm quận trưởng tại quận Đầm Dơi. Vợ tôi còn nhớ cậu L. ngày đó có 2 đứa con, 1 đứa tên Dinh Hương Sơn, đứa tên Đinh Hà Tĩnh. Ít tháng sau, quận Đần Dơi bị Việt Cộng đánh tan, theo báo cáo thì thi hài Đinh Nho L. đem về cháy thành than, không ai nhận diện được, và cũng không ai thử ADN. Vợ Đinh Nho L. lãnh tiền tử tuất khá bộn.

Ít năm sau ngày 30 tháng tư 1975, vợ tôi  đọc báo thấy hình một người tên Đinh Nho L, làm to lắm, quả quyết đây chính là cậu L. ngày xưa. Vợ tôi dám nói như vậy vì khi còn nhỏ bà  thường tới nhà, chơi với 2 đứa con của Đnh Nho L.. Tôi nói với vợ tôi: người giống người, chắc bà lộn rồi. Một  hôm tôi vào Wikipedia tò mò tìm chơi, thấy tiểu sử một cán bộ gộc CS, sau này làm ngành ngoại giao, quê quán tại Hương Sơn, Hà Tĩnh  ngoài Trung. Thật cũng là một sự tình cờ hy hữu.

Nhắc tới chuyện này chỉ để nói là các bà trong Nam hay ưa nói ngọt, nên nhiều khi nhận cán bộ CS làm con nuôi, bao bọc chúng nên Miền Nam mới mất, và nhiều bà «mẹ nuôi chiến sĩ» nay đamg cười đau khóc hận, vì bị chiếm nhà, chiếm đất.

Nhưng việc các bà bị lừa còn hiểu được, vì sự hiểu biết của các người phụ nữ trong làng quê đó hạn hẹp. Việc đáng nói là nhiều nhà trí thức cũng bị lừa mới chết. Tôi muốn nói tới một người, ông Trịnh Đình Thảo. Ông này được Cộng Sản phong cho một chức rất kêu là Chủ Tịch LIÊN MINH các LỰC LƯỢNG HÒA GIẢỈ & HÒA HỢP & HÒA BÌNH nên tưởng mình có thể làm một thành phần thứ ba để chia quyền hành một khi Cộng Sản thắng.

Ông nào biết là Mặt Trận Giải Phóng và Liên Minh của ông chẳng qua chỉ là những đòn Hỏa Mù để CS lừa người Miền Nam.

Sau 1975, cả hai tổ chức trên đều bị giải tán phũ phàng. Múi chanh sau khi đã vắt hết nước, còn dùng làm gì. Một khi CS mạnh, thì chúng không cần che dấu gì hết.

Việc đời hết thịnh rồi suy.

2015, CS bị tấn công mọi phía, nhất là tại Hải Ngoại.

Người Việt tại Hải Ngoại không nhiều, nhưng với Internet, họ có một sức mạnh.

CS lại giở độc chiêu của chúng: Tung Hỏa Mù.

Thế là lại có các tổ chức không nhận là CS, nhưng có các sinh hoạt khả nghi.

Mục đích của CS bây giờ; Xóa lằn ranh Quốc Cộng, Xóa Việt Nam Cộng Hòa, Xóa Ngày Quốc Hận, tạo một lực lượng bù nhìn lung lạc quần chúng, tựa như Liên Minh các LLHHHG ngày xưa.


Bốn Mươi năm trôi qua, bài học trước 1975, chúng ta đã học được chưa???