Thursday, 29 January 2015

Tiệc Tất Niên


KÍNH GỞI QUÝ VỊ    Mục đích đề đoàn kết và tâm sự về 40 năm Tỵ Nạn và thân phận nghiệt ngã của giới văn nghệ sĩ  trên đất tạm dung.
   Trân trọng kính mời quí vị tham dự  buổi  tiệc Tất Niên vào chiều Chúa Nhật :

Ngày 15 tháng 2 năm 2015
Thời gian từ : 4:00 PM tới 10:00 PM.
Tại địa điểm : 730  2nd South Street
                         San Jose, CA 95112                        
     Có văn nghệ, ẩm thực pot luck, và dạ vũ do ban văn nghệ
Văn Thơ Lạc Việt phụ trách.
    Sự hiện diện của quí vị là vinh dự lớn lao cho ban tổ chức, và thể hiện sự đoàn kết tranh đấu cho tự do dân chủ.

Thay mặt Ban Điểu Hành
Chinh Nguyên

Chinh Nguyên L19
(408) 279-2532 
www.vantholacviet.org

        
Xin quý vị vào link dưới để mua sách, hoặc bảo tr cho sinh hoạt Văn Thơ Lạc Việt
 stampvtlvjpeg.jpg