Tuesday, 30 June 2015

“Giải Mã Những Bí Ẩn Của Chiến Tranh Việt Nam” của Bùi Anh Trinh

Văn Tuyển Bùi Anh Trinh

1

Bùi Anh Trinh – JOHN PAUL VANN, MỘT VIÊN TƯỚNG CIA

Vừa qua có nhiều người đã lục ra các tài liệu của phía Hoa Kỳ trên internet về chiến tranh Việt Nam rồi tổng hợp hoặc trích thuật những bài viết đó, coi như là kết luận sau cùng của lịch sử.  Nhưng những tài liệu này hoàn […]

1

Bùi Anh Trinh – THI HÀNH MẬT ƯỚC NIXON & PHẠM VĂN ĐỒNG

Trích sách “Giải Mã Những Bí Ẩn Của Chiến Tranh Việt Nam” của Bùi Anh Trinh Vì sao Nixon không thực hiện được cam kết với HN ? Nixon và Kissinger tin tưởng sẽ giúp đỡ Hà Nội bằng ngân khoản viện trợ cho Đông Dương sau chiến […]

1

Bùi Anh Trinh – CHUYỆN VÕ NGUYÊN GIÁP LÀM GIÁN ĐIỆP CHO LIÊN XÔ

Võ Nguyên Giáp và chiến trường Miền Nam Cho tới nay giới nghiên cứu quân sự của Hoa Kỳ vẫn đinh ninh rằng Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người kiến tạo nên mọi chiến thuật chiến lược của quân đội CSVN tại chiến trường Miền Nam Việt […]

1

Bùi Anh Trinh – ĐẰNG SAU HIỆP ĐỊNH PARIS, MẬT ƯỚC NIXON & PHẠM VĂN ĐỒNG

Trích sách “Giải Mã Những Bí Ẩn Của Chiến Tranh Việt Nam” của Bùi Anh Trinh   Năm 1973, ngày 7-2, mười một ngày sau khi ký kết Hiệp định Paris, Kissinger lên đường đi Hà Nội.  Tại Hà Nội Kissinger trao cho Phạm Văn Đồng một công […]

Các ài viết khác xin bấm theo LINK sau: http://vantuyen.net/tag/bui-anh-trinh/