Sunday, 8 November 2015

A Message From VIVO

A Message From VIVO
Dear supporters and community members
We sincerely thank you for your support and contributions to Vietnamese Voluntary Foundation (VIVO) for many years. Since VIVO's establishment in 1979, we have been continuously providing Northern California community many beneficial programs at two offices in the cities of Stockton and San Jose. VIVO has successfully carried out programs such as vocational training, employment referral, ESL and VESL classes, citizenship class, food distribution, smoking cessation program, and senior assistance. In recent years, our programs have not been stable due to shortage of funding from the government, county, and city. As you know, for years, VIVO has been trying our best to sustain.

Currently, VIVO has several beneficial programs for our community such as the Vietnamese Language Referral Help Line Viet112, ESL class, citizenship class, application assistance, translation service, outreach service and youth focused programs. To learn more, and to partner with us, please contact us by phone at 1-408-532-7755, email to info@vivousa.org or visit our website atwww.vivousa.org.

As the newly elected Executive Director of VIVO, I, Quyen Mai, humbly ask you to continue supporting us with your time, effort and contributions. With our combined efforts, we are able to make a positive impact within our community.
If you are able to provide support, please click here to fill out your information and we will get in touch with you.


On behalf of Board Members and Staff at VIVO, I cordially thank you.


Sincerely,
Signature
Quyen Mai

Executive Director
​Vietnamese Voluntary Foundation

www.vivousa.org


​Kính chào quí đồng hương và quí vị ân nhân thân mến

Xin chân thành cảm ơn tất cả quí vị đã ủng hộ và đóng góp cho cơ quan VIVO trong nhiều năm qua.

Từ lúc cơ quan VIVO thành lập từ năm 1979 đến nay, VIVO đã không ngừng mang lại rất nhiều những chương trình hữu ích đến cho cộng đồng người Việt tại hai văn phòng trong thành phố Stockton và thành phố San Jose. Từ chương trình dạy nghề, tìm việc làm, lớp học ESL, lớp học Anh Văn Chuyên Ngành, lớp học thi quốc tich, chương trình phân phối thực phẩm, chương trình cai thuốc lá, chương trình giúp các vị cao niên, v.v... VIVO đã hoàn thành tốt đẹp trong các chương trình đó. Trong những năm gần đây, những chương trình đó không còn vững chắc vì ngân sách hạn hẹp của chính phủ, quận hạt, và thành phố. Như quí vị đã biết, VIVO cũng đã cố gắng rất nhiều trong những năm qua để đứng vững đến ngày hôm nay.

Hiện tại VIVO có những chương trình rất hữu ích cho cộng đồng như: Help Line Viet112, lớp ESL, lớp học thi quốc tịch, giúp điền đơn, giúp thông dịch, và những chương trình cho giới trẻ. Để biết thêm 
chi tiết, hoặc hợp tác với VIVO, xin quí vịvui lòng liên lạc qua điện thoại 1-408-532-7755, email info@vivousa.org hoặc vào website www.vivousa.org

Với trách nhiệm là giám đốc điều hành mới của VIVO, Quyền xin quí vị không ngừng ủng hộ VIVO về mặt tinh thần, thời gian và khả năng của mọi người. Cùng nhau chúng ta có thể góp sức mang lại rất nhiều quyền lợi cho cộng đồng
người Việt chúng ta.

Nếu quị vị có thể giúp được cho VIVO, xin điền information vào link nàyhttps://goo.gl/forms/L20zhqsSHr , và VIVO sẽ liên lạc với quí vị.

Thay mặt cho Hội Đồng Quản Trị và Nhân viên của VIVO, xin chân thành cảm tạ quí vị.


Sincerely,
Signature
Quyen Mai

Giám Đốc Điều Hành
​Vietnamese Voluntary Foundation
www.vivousa.org