Saturday, 14 November 2015

Chuyện lừa đảo thẻ tín dụng tinh vi!

        Th tư tun trước, có người gọi điện thoại bảo rằng:  họ từ tiệm trang phục  "Express Courier" (có th là tên bất cứ công ty giao hàng nào)
H hi tôi nếu có  nhà để họ đến giao gói hàng, vì đòi hỏi phải có chữ ký người nhận hàng.
 
Người giao hàng hẹn s đến nhà tôi trong khong mt tiếng. Đúng khong mt gi sau đó, mt người đàn ông với đng phđến giao
mt gi hàng thật đp, với hoa và mt chai rượu vang. Tôi rt ngc nhiên vì không phải là dp gì đc bit, và tôi cũng chẳng mong đi bt c điu gì ging như vậy. Tò mò, tôi hi nguồn gốc gói quà.
       - "Tôi không biết, tôi ch biết giao hàng." Người giao trả lời
Dường như, mt card chúc đã được gi riêng ... (card chúc chưa bao giờ tới!) Cũng có mt tấm giấy chú thích kèm món quà.
 
Sau đó, người giao hàng tiếp tc gii thích: vì món quà có cha rượuđể xác minh có người đủ tuổi hợp pháp nhận nên lệ phí là 3 đô rưỡi như là một bằng chứng, không như loại hàng chỉ cần giao để ngoài cửa, có thể bị đánh cắp.
 
Điu này nghe có v hp lý, và tôi đã đ ngh tr tin mt. Nhưng người giao hàng bảo rng: Công ty h yêu cu thanh toán bng th tín dng, hoc thẻ rút tiền, vì vy, tt c được thanh toán rõ ràng, và s giúp cho công ty trong vic gi biên nhận theo pháp lý ca giao dch.
 
Người giao hàng còn nói thêm: họ không thể mang theo tin mt vì tránh mt mát, hoc có thể làm mc tiêu cho chuyện bị cướp giựt.
 
Đang đng bên cnh tôi lúc này là chng tôi (Frank), kéo th tín dng ca mình ra, và "John", người giao hàng, yêu cầu cà th trên mt máy di đng nhỏ vi mt màn hình và bàn phím nh. chng tôi đánh số mật mã, rồi biên nhận được in ra. 1 bản sao dành cho người nhận và 1 bản dành cho người giao.  Người giao cho biết tất cả đã xong xuôi, và chúc chúng tôi có một ngày an lành.
 
Gia th Năm và th Hai sau đó, 4000 $ đã rút qua thẻ tín dng ca chúng tôi từ những máy rút tiền mặt ATM khác nhau.
 
Rõ ràng các "máy th tín dng di đng", mà người giao hàng mang theo đã có tt c các  tin  cn thiết của chúng tôi đ to ra mt "th giả” vi tt c chi tiết bao gm c mật mã.
 
Khi phát hiện các văn kiện bt hp pháp trên th tín dụng ca chúng tôi, ngay lp tc, chúng tôi thông báo cho ngân hàng để xin cp một th mi, và đóng những tài khoản cũ lại .
 
Chúng tôi cũng đã thân hành đến báo cnh sát, và đã được xác nhn rng:  nó là mt sự lừa đảo vì đã có nhiều gia đình là nạn nhân tương t.
 
CNH CÁO: Hãy cnh giác vi bt kỳ những "món/gói quà bt ng". Ngoài ra, không bao giờ nhn bt c cái gì nếu bn không biết rõ nguồn gốc.
 
Hơn hết, chỉ khi nào bn t khi xướng vic mua hoc giao dch, mới đưa ra thẻ tín dụng, và thông tin cá nhân cho người đối diện.

Lễ lạc sắp đến rồi, xin quí vị cẩn thận phòng kẻ gian. 
Very Clever Credit Card Scam!


Wednesday a week ago, I had a phone call from someone saying that he was
from some outfit called: "Express Couriers,"(The name could be any courier
company) He asked if I was going to be home because there was a package for
me that required a signature .

The caller said that the delivery would arrive at my home in roughly an
hour. Sure enough, about an hour later, a uniformed delivery man turned up
with a beautiful basket of flowers and a bottle of wine. I was very
surprised since there was no special occasion or holiday, and I certainly
didn't expect anything like it. Intrigued, I inquired as to who the sender
was.
The courier replied, "I don't know, I'm only delivering the package."
Apparently, a card was being sent separately... (the card has never
arrived!) There was also a consignment note with the gift.

He then went on to explain that because the gift contained alcohol, there
was a $3.50 "delivery/ verification charge," providing proof that he had
actually delivered the package to an adult (of legal drinking age), and not
just left it on the doorstep where it could be stolen or taken by anyone,
especially a minor.

This sounded logical and I offered to pay him cash. He then said that the
delivery company required payment to be by credit or debit card only, so
that everything is properly accounted for, and this would help in keeping a
legal record of the transaction.
He added couriers don't carry cash to avoid loss or likely targets for
robbery.

My husband, who by this time was standing beside me, pulled out his credit
card, and 'John,' the "delivery man," asked him to swipe the card on a small
mobile card machine with a small screen and keypad. Frank, my husband, was
asked to enter his PIN number and a receipt was printed out. He was given a
copy of the transaction. He guy said everything was in order, and wished us
good day.

To our horrible surprise, between Thursday and the following Monday  $4,000
had been charged/withdrawn from our credit/debit account at various ATM
machines.

Apparently the "mobile credit card machine," which the deliveryman carried
now had all the info necessary to create a "dummy  card with all our card
details including the PIN number.

Upon finding out about the illegal transactions on our card, we immediately
notified the bank which issued us a new card, and our credit/debit  account
was closed.

We also personally went to the Police, where it was confirmed that it is
definitely a scam because several households had been similarly hit.

WARNING: Be wary of accepting any "surprise gift or package," which you
neither expected nor personally ordered, especially if it involves any  kind
of payment as a condition of receiving the gift or package. Also, never
accept anything if you do not personally know or there is no proper
identification of who the sender is.

Above all, the only time you should give out any personal credit/debit  card
information is when you yourself initiated the purchase or transaction!