Wednesday, 16 December 2015

Thư Đông Kinh Đỗ Thông Minh 15-12-2015


Kính gửi quý vị,
Xin gửi đến quý vị Thư Đông Kinh mới.
Nhận được và có ý kiến gì xin cho biết.
Kính chúc luôn mạnh tiến.
Đ T Minh

https://dl.dropboxusercontent.com/u/9628875/Thu%20DK%2015-12-15.pdf