Tuesday, 22 December 2015

Tường Trình Vụ Trường Đại Học Đà Nẵng và Evergreen Valley College trao đổi giáo dục.

Qua thông tin từ thầy cô tại trường Evergreen Valley College (EVC) tại San Jose, CA và các ghi nhận của nhiều vị lãnh đạo trong Cộng Đồng. Trường Evergreen Valley College và Đại Học Đà Nẵng đã cùng đồng ý sẽ ký thỏa ước tạm (Memorandum of Understanding), nhằm trao đổi các chương trình giáo dục giữa hai trường.
Việc trao đổi giáo dục, tạo điều kiện cho Du Học Sinh qua Mỹ hay California du học đã tiến hành từ lâu, và việc này không có vấn đề. Tuy nhiên, bản thoả ước của hai trường Đà Nẵng và Evergreen Valley College, có những vấn đề mà nếu không ngăn chận kịp thời, sẽ gây những tai hoạ không lường được trong Cộng Đồng. Hai tiêu đề trong số bảy đề mục vô cùng nguy hiểm cho Cộng Đồng, mà chúng ta phải thuyết phục trường EVC nên huỷ bỏ bản MOU này là:
1- Exchange of academic and administrative staff
2- Exchange of material in education and research, publications and academic information.
Nói cách khác, qua đề mục số một, giáo sư của Đại Học Đà Nẵng và các nhân viên của họ sẽ qua EVC để dạy dỗ con em của chúng ta. Việc này, theo lá thư của thầy cô trường đã gửi cho ông Hiệu Trưởng EVC, nhằm bày tỏ sự phẩn nộ là "có khác nào cho thầy giáo của Đức Quốc Xã dạy học cho con em gốc Do Thái".
Và đề mục thứ hai thì sẽ tạo "điều kiện hợp pháp cho tài liệu của đảng csvn, một đảng độc tài, đàn áp dân chủ, vi phạm nhân quyền có cơ hôi rao giảng các chủ trương và tuyên truyền, che đậy bản chất dối trá của họ". Thử đặt ngược lại vấn đề, nếu trao đổi tài liệu. Đại Học Đà Nẵng có dám cho giảng dạy tài liệu giáo dục, ca ngợi Dân chủ, Nhân quyền là những giá trị của nước Mỹ không?, cụ thể là bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền mà csvn đã ký, nhưng hiện nay cứ vi phạm, khi bắt giam Ls Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà, chỉ vì họ dám rao giảng giá trị Nhân quyền.
Việc này, nếu không kịp thời ngăn chận, thì hậu quả khó lường. Trước mắt Cộng Đồng sẽ vô cùng phẩn nộ, và biểu tình, phản đối, v.v...sẽ diển ra nhằm bày tỏ thái độ của Cộng Đồng Người Việt tỵ nạn tại San Jose và các vùng phụ cận. Trên nguyên tắc, tiến trình thực hiện MOU đã gần như hoàn tất 99%, đã thông qua chấp thuận của Board of Trustees bằng một thủ tục vô cùng khuất tất mà hai Board of Trustees, người Mỹ gốc Việt đều hoàn toàn không biết, và bản MOU đang chờ ông Henry Yong, Chủ tịch của Trường Đại Học Cộng Đồng Evergreen Valley College đặt bút ký là xong. Trước đó, trong tiến trình bàn thảo, ông Henry cũng không hề tỏ ý phản đối MOU này, vì vậy, việc ký thoả ước giữa hai trường coi như đã không cần phải thảo luận. Trường Đại Học Đà Nẵng, đang chờ tin vui để ăn mừng và báo đảng csvn cũng đang chờ tin thắng lợi, để tuyên truyền rầm rộ tại Việt Nam là hệ thống học đường ưu việt của Đảng, sẽ được giảng dạy tại Evergreen Valley College, một trường Đại Học Cộng Đồng quen thuộc, ở địa điểm gần như là cái nôi của Cộng Đồng Người Việt Bắc CA.
Rất may, sau khi có những thông tin cần thiết và với sự giúp đỡ của Thầy Cô, các Lãnh đạo, Nhân sĩ trong Cộng Đồng. Bức thư phản đối của tôi đã thuyết phục được ông Henry Yong, Chủ tịch trường EVC huỷ bỏ bản thoả ước (MOU). (Đính kèm các tài liệu)
Qua sự kiện này, chúng ta cần cảnh giác hơn nữa trước các nổ lực xâm nhập của csvn. Có một số việc cần làm sau sự kiện này để bảo đảm là sẽ không xảy ra nữa. Và nổ lực vừa qua, cho thấy nếu có lý lẽ và thuyết phục ôn hoà, thì chúng ta cũng sẽ tạo được thành quả bước đầu cho Cộng Đồng. Việc này, do công sức của Thầy Cô tại EVC và các Nhân sĩ, Lãnh đaọ trong Cộng đồng, đã nhanh chóng phối hợp để có phản ứng kịp thời. Tôi trân trọng cảm ơn sự đóng góp và hổ trợ của nhiều người.
Đỗ Thành Công