Friday, 15 January 2016

Muốn tìm 3 Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, để trao Huy Chương được tưởng thưởng bởi Chính Phủ Hoa Kỳ và Quân Lực Hoa Kỳ.


Kính thưa Quý Vị, Quý Niên trưởng và Chiến hữu,

Một giới chức của chính phủ Hoa Kỳ vừa tìm thấy copies Huy Chương được trao tặng cho 3 Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa có tên như dưới đây:

1.- Trung Úy Trần Ngọc Đang, Lục quân, được tưởng thưởng The Bronze Star Medal with "V" Device.
2.- Trung Úy Nguyễn H. Mai, Lục quân, được tưởng thưởng The Army Commendation Medal.
3.- Trung Sĩ Nhất Nguyễn Hữu Đại, Lục quân, được tưởng thưởng The Army Commendation Medal.

** Những tên họ có thể không đúng 100% vì căn cứ vào tiếng Anh không dấu...

Giới chức này cho biết, Ông hy vọng và một khi tìm kiếm được ba quân nhân nói trên (nếu còn sống), và thân nhân (nếu họ đã từ trần), Huy Chương và Certificates sẽ được trao tặng, theo đúng nghi lễ (proper ceremonial protocol). 

Thể theo lời yêu cầu của giới chức này, chúng tôi xin chuyển tin và kính xin Quý Hội Đoàn Cựu Chiến Sĩ QLVNCH, quý NT và CH vui lòng tiếp tay phổ biến thật rộng rãi, hy vọng tìm được ba Chiến Sĩ nêu trên, hoặc thân nhân, để trao huy chương cao quý mà những Chiến Sĩ Anh Hùng này xứng đáng được ân thưởng, dù muộn.

Vui lòng liên lạc với chúng tôi qua e-mail hoặc điện thoại: 301-741-5834 Cell

Chân thành cám ơn Quý Vị,
Trân trọng..

BMH
Washington, D.C 

Bronze Star with V.png

The Bronze Star Medal with "V" Device.

Tran Ngoc Dang (Bronze Star Medal).jpg

Army-commendation-medal.png
The Army Commendation Medal.

Nguyen H. Mai (ARCOM).jpg

Nguyen Huu Dai (ARCOM).jpg