Friday, 15 January 2016

Và Chiến Tranh Sẽ Tiếp Tục!! - Trần Mộng Lâm

           Khi một người phụ nữ ngoại quốc hỏi một người Việt Nam xem ông ta có biết là mình sẽ mất nước hay không, thì câu hỏi quả thật rất đắng cay , và sự thể đã trầm trọng hơn mình tưởng nhiều rồi !! Người hỏi tôi vừa đi du lịch Việt Nam về. Bà ta nói với tôi là bà ta rất thích Việt Nam. Những lời nói này tôi nghe đã nhiều, và cũng không còn lấy làm lạ nữa. Tôi chỉ sững sờ khi nghe bà ta nói: Ông có biết là Việt Nam rồi sẽ trở thành một phần nhỏ của «La Chine» hay không?? Bà ta không phải là một người ký giả, và cũng chẳng phải là một nhà thông thái. Chỉ là một bà già đã đến tuổi hồi hưu, một thân chủ thường mà tôi quen biết đã lâu, và bà ta cũng biết tôi là ai, ở đâu đến chốn này. Thấy tôi ngỡ ngàng, chưa trả lời, bà nói tiếp :

 - Nước Tầu chỉ thích bành trướng, thật không may cho nước ông.

Tôi nói với bà ta :

          - Đã gần 40 năm nay, tôi không đặt chân trở lại mảnh đất này cũng vì lý do đó. Tôi biết bọn Hán Ngụy sẽ bán nước, việc này sẽ xẩy ra không sớm thì muộn, nhưng đó là việc của chúng tôi. Tại sao bà biết được chuyện này???

            - Làm sao không thể không biết. Trái đất bây giờ nhỏ hơn người ta tưởng

Rồi bà ta tiếp tục hỏi tôi :

-        Rồi người Việt Nam các ông có chịu nhận làm một thành phần của Nước Tầu hay không??

-      Lịch sử của đất nước chúng tôi là lịch sử chống ngoại xâm. Chúng tôi đã chống ngoại xâm từ hồi lập quốc, mấy ngàn năm về trước. Chúng tôi đã nhiều lần đánh đuổi người tầu, chúng tôi đã chống người Pháp cả trăm năm. Nay nếu phải chống ngoại xâm lần nữa, tôi nghĩ rằng người Việt Nam chúng tôi vẫn sẽ làm được việc này. Chúng tôi sẽ bảo vệ tổ quốc của chúng tôi bằng bất cứ giá nào.

-        Như vậy là chiến tranh sẽ tiếp tục.

-        Vâng, chiến tranh sẽ tiếp tục.

-        Tại sao ông nghĩ như vậy.

-        Chỉ có một lý do duy nhất để trả lời bà: Tôi là người Việt Nam.

-        Ông không sợ chiến tranh??

-     Có lẽ bà nên dùng chữ «chọn» thì đúng hơn. Vâng, tôi nghĩ nếu nước Tầu nhất định xâm lấn Việt Nam, chúng tôi sẽ chọn chiến tranh như trong quá khứ của dân tộc tôi, vì chúng tôi không thể làm khác, thưa bà.

Câu chuyện giữa chúng tôi chấm dứt ở đây . Tôi ghi lại, không thêm và không bớt.

Trần Mộng Lâm.  

 (Buổi chiều, ngày 13 tháng giêng năm 2016)