Tuesday, 9 February 2016

Luân Hoán: Buồn như Tết

không xa nhà chỉ xa quê
xuân về tết đến không thê thảm buồn
chỉ hơi nhớ nhớ thương thương
hương hoa mùi bánh mái từ đường xa
      tuổi xuân vui tết quê nhà
      đón tết hải ngoại tuổi già hồi xuân
      không vui nhưng vẫn gắng mừng
      tham gia, tổ chức tưng bừng cuộc chơi
nhìn người vui tôi học vui
lạ kỳ xuân đến ngậm ngùi nhiều hơn
cả năm nhặt nhạnh cô đơn
ngày tết muốn tặng nhưng không ai thèm
      họa hoằn vẫn chỉ một em


(Luân Hoán - 9.53 PM-24.01.2016)