Thursday, 23 June 2016

THƠ TỐ CỘNG: Tổ Quốc sinh ra một lũ hèn, Anh Lê Thi

Một lũ không tim nắm quyền thiên hạ
Hết nhiệm kì rồi cười khả ố 
Giọng điệu về ráng làm người tử tế
Đổ lên đầu dân hàng trăm thứ thuế 
Nào xây tượng đài cả trăm ngàn tỷ
đất Vũng áng bán rẻ mạt cho tàu 
Còn cho dân sát phạt gấp mấy lần 
Những kẻ vô tri vẫn "Trị quốc bình thiên hạ "
Há hốc mồng hai chữ quan ngại 
Ngại bởi Ngu lâu thích nắm quyền.!
Còn đảng còn mình có ngại chi 
Tổ Quốc sinh ra đám bất nhân,
Tranh quyền như đám Cẩu tranh phân
Những đứa con Hoang về miền 
Quốc mẫu 
đem theo dao mác búa liềm 
Chủ thiết tà quyền đảng côn an trị 
Dân đói khổ mà đảng quang vinh
Tổ Quốc sinh ra đám Cộng ngu,
Đem về chủ thuyết bịp Đui Mù.
Mồ cha không khóc... Thờ Đồ Tể,
Cả nước im ru...sợ nhốt Tù..!!
Tổ Quốc sinh ra một bọn Tham,
Nước nhà đem bán để vinh sang.
Độc tài đảng trị nhưng mà Dốt,
Dốt mãi, Ngu lâu...sẽ mạt tàn.
Tổ Quốc sinh toàn đứa bị Điên,
Mác Lê liềm búa đã quy tiên.
Nhặt trong thùng rác người ta bỏ,
Ướp lại, vo viên để kiếm tiền
Tổ Quốc sinh lầm những đứa con,
Giờ đây bươm nát , xác thân mòn.
Cha Ông dựng nước.. Giờ đem bán
Bán bởi lương tri... Chẳng biết gì.
Tao nghe tổ quốc chửi chúng bay
Một lũ tham quan đúng một bầy !

Anh Lê Thi