Friday, 29 July 2016

DHA-Cờ vàng tung bay tại ĐH giới trẻ thế giới cùng ca khúc Việt Nam Việt Nam


Đại hội giới trẻ thế giới 2016 được tổ chức tại thành phố Krakow-Ba Lan, từ ngày 26 – 31.07.2016.
Tại đây, một điều bất ngờ đã xảy ra, không có hình bóng lá cờ máu của vẹm , thay vào đó là sự xuất hiện của lá cờ vàng của Việt Nam Cộng Hòa, cùng với bài ca Việt Nam,Việt Nam đã được cất lên khi đoàn giới trẻ Việt Nam biểu diễn trên sân khấu của đại hội.