Friday, 5 August 2016

DR.RUPERT NEUDECK: SỐNG THANH ĐẠM, HOẠT ĐỘNG CAO CẢ

Các anh chị em mến,
Xin gởi đến các anh chị em bài viết của tôi nói về những kỷ niệm quý giá vui buồn trong suốt thời gian làm việc với Dr. Rupert Neudeck.Xin bấm theo LINK sau
https://dl.dropboxusercontent.com/u/9628875/RUPERT%20NEUDECK.pdf

(bài này vừa được đăng trên tờ Viện Giác số mới nhất 214, tháng 8 năm 2016)

Thân mến
Nguyễn Hữu Huấn
Hamburg