Tuesday, 28 November 2017

MỪNG MẬU TUẤT, NHỚ MẬU THÂN

Đón mừng Mậu Tuất, nhớ Mậu Thân
Nửa thế kỷ qua, vẫn thấy gần
Máu lửa ngợp trời trong ngày Tết
Khóc than dậy đất giữa Mùa Xuân

Cộng giết bao ngàn người vô tội
Giặc làm muôn vạn chuyện bất nhân
Đập đầu, chôn sống, xô khe núi...
Tội ác cộng nô phải nhớ luôn

                    ***

Tội ác cộng nô phải nhớ luôn
Kể cho con cháu mỗi mùa xuân
Giây phút linh thiêng tràn chết chóc
Giờ khắc an bình ngập máu tuôn

Cố Đô dầy đặc khăn sô trắng
Sài Gòn phủ kín áng mây buồn
Ai ơi, cộng sản là gian ác
Đừng nghe ngon ngọt lũ bất nhân!

Xuân Mậu Tuất 2018
Bác sĩ Vũ Linh Huy