Sunday, 31 December 2017

CÁO PHÓ Ông Nguyễn Trọng Phu 30-12-2017

Kính xin chia sẻ cùng quý Cô Bác, Anh Chị Em và các bạn  tin vô cùng đau buồn của gia đình, kính xin cả nhà cùng góp lời cầu nguyện cho Ba sớm được về cõi bình an.
Kính chúc quý Cô Bác và các Anh Chị Em cùng các bạn một năm mợi vạn sự an lành.
Love,
Nhã & gia đình.