Sunday, 31 December 2017

Thư Đông Kinh 1-1-2018

Related image
Kính gửi quý vị,
Xin gửi đến quý vị Thư Đông Kinh mới.
Nhận được và có ý kiến gì xin cho biết.
Xin bấm vào đây

Kính chúc luôn mạnh tiến.
Đ T Minh