Thursday, 11 January 2018

Hội Hải Quân Bạch Đằng Bắc California tổ chức Lễ Tưởng Niệm Hải Chiến Hoàng Sa vào Chủ Nhật 21/1/2018 tại San Jose


Wednesday, January 10, 2018