Thursday, 7 June 2018

Giải Ảo Thời Sự 7-6-2018 - KTG Nguyễn Xuân Nghĩa

Phần 1: Thực chất của Tự do Mậu dịch


Phần 2: "Phép Báu" của Trung Cộng