Tuesday, 7 August 2018

LK ANH Ở ĐÂY (TV&VĐN) - HÃY THA THỨ CHO EM (TH)1) Thay cho những nén tâm hương tưởng nhớ đến 165,000 QUÂN DÂN CÁN CHÍNH VNCH đã chết trong gần 150 trại giam "tù cải tạo" trên quê hương. 2) Chia sẻ một phần nào sự đau khổ tột cùng với thân nhân của những người "tù cải tạo" đã nhắm mắt xuôi tay...