Wednesday, 26 September 2018

LỜI TỎ BÀY - Trạch Gầm

Cám ơn Người đã xuống phố hôm nay
Cám ơn Người cùng đến để tỏ bày
Chúng ta không chấp nhận phường cộng sản
Chúng ta không chứa chấp kẻ vô loài
          Bọn chúng đến đây mang lời láo khoét
         Vuốt ve người nhẹ dạ quên niềm đau
        Kéo màn thưa che ngàn trăm tội ác
      Tội ác tày trời che dễ vậy sao
Dân tộc ta bốn ngàn năm lập quốc
Lần đầu tiên sinh phải loài cộng nô
Ác với dân lại đi hèn với giặc
Nối giáo ngoại xâm….một lũ giặc Hồ
         Dân xuống phố chống bọn Tàu xâm lược
        Chúng làm như chưởi bố chúng không bằng
        Nhe răng quỷ chúng phập người yêu nước
       Lũ tội đồ….để chúng sống được chăng
Người xuống phố nói thay Người trong nước
Dân Tộc ta lòng bất khuất dư thừa
Loài quỷ đỏ….loài buôn dân bán nước
Sớm muộn gì….rồi cũng cháy thành tro
        Cám ơn Người đã xuống phố hôm nay
        Cám ơn Người cùng đến để tỏ bày…..

Link bài hát
http://www.mediafire.com/file/t35xjuwwd5aygwn/_LOI%20TO%20BAY%20hat.mp3

TRẠCH GẦM (tặng những Người cùng xuống phố chống văn hóa vận của cộng sản tại Little Sàigòn)