Wednesday, 10 October 2018

Giải Ảo Thời Sự 10-10-2018 - KTG Nguyễn Xuân Nghĩa

Phần 1: Tại sao Hoa Kỳ sẽ thắng?


Phần 2: Tin tặc của Quân báo Nga bị vụt!