Tuesday, 30 October 2018

Giải Ảo Thời Sự 30-10-2018 - KTG Nguyễn Xuân Nghĩa

Phần 1: Quan hệ Hoa Kỳ - Israel và giữa Trump với dân Do Thái


Phần 2: Thị trường cổ phiếu sụp đổ?