Wednesday, 14 November 2018

Giải Ảo Thời Sự 14-11-2018 - KTG Nguyễn Xuân Nghĩa

Phần 1: Nguyên nhân cháy rừng tại California

Phần 2 - Tình yêu trong chiến tranh ngục tù