Tuesday, 22 January 2019

Đi đâu rồi cũng quay về đây

Cuộc đời cứ theo dòng thời gian mà xuôi chảy. Tình cảm, ý chí, quá khứ, tương lai... quay cuồng theo thời gian, đưa đẩy qua từng giai đoạn... "Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt (TCS)," bởi vì có đi đâu thì cũng có lúc phải quay về với thực tại.
Đặc San Lâm Viên mời quý vị nghe thyan trải bày tâm sự qua bài thơ "Đi Đâu Rồi Cũng Quay Về Đây"
đi đâu rồi cũng quay về đây
bởi nơi này là nơi bình yên
nói bao nhiêu rồi cũng nhắc lại điều này
bởi điều này là điều không quên được.

http://www.dslamvien.com/2019/01/di-dau-roi-cung-quay-ve-day.html


Đặc San Lâm Viên