Monday, 11 February 2019

Tướng Dwight D. Eisenhower (1890-1969) Tổng Thống thứ 34 của Hoa Kỳ

Ông Dwight D. Eisenhower là một vị tướng cao cấp và vị Tổng Thống thứ 34 của Hoa Kỳ, là nhà lãnh đạo quân sự của các lực lượng Đồng Minh tại châu Âu trong thời kỳ Thế Chiến Thứ Hai. Tướng Dwight Eisenhowe đã là vị Tư Lệnh Tối Cao của Lực Lượng Viễn Chinh Đồng Minh (the Allied Expeditionary Force), ông đã chỉ huy cuộc đổ bộ lên khu vực bờ biển Normandy thuộc nước Pháp, vào ngày 6 tháng 6 năm 1944, nhờ vậy các đạo quân Đồng Minh đã đánh bại lực lượng Đức Quốc Xã, khiến cho Đức Quốc Xã phải đầu hàng vào ngày 8 tháng 5 năm 1945.
Đặc San Lâm Viên mời quý vị đọc bài biên khảo của tác giả Phạm Văn Tuấn về một vị tướng, sau đó là tổng thống, được dân chúng Hoa Kỳ và thế giới hâm mộ về cả hai phương diện quân sự và chính trị.

http://www.dslamvien.com/2019/02/tuong-dwight-d-eisenhower-1890-1969.html


Đặc San Lâm Viên