Monday, 9 September 2013

Tưởng Nhớ Nguyễn Chí Thiện


Tưởng Nhớ Nguyễn Chí Thiện  

Video: Bài phát biểu của Nhà văn Trần Phong Vũ
nhân ngày giỗ 100 ngày của thi sĩ Nguyễn Chí Thiện:
Video: Bài phát biểu của Giáo sư Lưu Trung Khảo:


Video: Bài phát biểu của giáo sư Jean Libby:Sưu Tập thơ, audio, video
về cố thi sĩ Nguyễn Chí Thiện