Thursday, 10 October 2013

Một tài liệu hay khi cần tới....

Tra cứu
- Time and Date - Xem giờ, đổi giờ, lịch, thời tiết 
Code: www.timeanddate.com

- Tra cứu Âm - Dương lịch Việt Nam 
Code: www.petalia.org/amlich.htm

- Lịch Vạn Niên 
Code: www.thoigian.com.vn/?mPage=L1

- Mã vùng điện thoại các quốc gia & cách gọi 
Code: www.countrycallingcodes.com

- Khoảng cách các nơi trên thế giới 
Code: www.indo.com/distance

- Thông tin các quốc gia trên thế giới 
Code: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html

- Thông tin, tiểu sử các nhân vật nổi tiếng 
Code: www.biography.com

- Sách kỷ lục thế giới Guinness 
Code: www.guinnessworldrecords.com

- Thông tin về quốc kỳ các nước 
Code: http://www.fotw.net/flags/index.html
 Từ điển
Tra từ điển Anh, Việt, Pháp, Nhật, Hàn, Trung, viết tắt 
Code: http://tratu.soha.vn/

- Từ điển Anh, Việt, Pháp, Trung, Nga, máy tính 
Code: www.vdict.com

- Từ điển thuật ngữ máy tính 
Code: www.webopedia.com

- Từ điển viết tắt 
Code: www.acronymfinder.com

- Từ điển Anh, Việt, Pháp, Trung, Nôm; dịch đoạn văn 
Code: www.1tudien.com

- Từ điển bằng tranh 
Code: www.pdictionary.com

- Bách khoa toàn thư Encylopedia 
Code: www.encyclopedia.com

- Bách khoa toàn thư Britannica 
Code: www.britannica.com

- Tra cứu mọi thứ 
Code: http://dictionary.reference.com/

- MSN Encarta 
Code: http://encarta.msn.com/