Wednesday, 13 November 2013

Thư Chia Buồn cùng Tổng Thống nước Cộng Hòa Philippines


FVAC Logo_new_small

FEDERATION OF VIETNAMESE AMERICAN COMMUNITIES OF THE USA, INC.
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ
Tel. (407) 234-3596 / (407) 927-0014. Fax.813-442-7046. Web. CDLBHK.ORG
A Non Profit Organization. EIN: 46-1273288
THƯ CHIA BUỒN
Ngày 13 tháng 11,  năm 2013
Kính gửi Ngài Benigno Aquino III,
Tổng Thống nước Cộng Hòa Philippines
Thông qua: PRESIDENTIAL COMMUNICATIONS OPERATIONS OFFICE
3/F New Executive Building (NEB), Malacañang Compound
Kính thưa Ngài Tổng Thống:
Chúng tôi được tin về tai họa khủng khiếp trên đất nước của Ngài gây ra bởi cơn bão nhiệt đới Yolanda (tức Haiyan), làm mất đi hàng ngàn sinh mạng, hàng tỉ đô la thiệt hại và hàng triệu người không có nhà ở và thực phẩm.
Thật khó có ngôn ngữ  nào diễn tả được cảm tưởng của chúng tôi trước thiên tai này. Tuy nhiên, chúng tôi có thể nói với Ngài sự thông cảm tột độ của chúng tôi trước những thiệt hại to lớn đó.
Như Ngài đã biết, hàng ngàn người Việt tỵ nạn đã được quý quốc giúp đỡ trong thập niên 70, 80 khi họ phải rời bỏ đất nước Việt Nam đi tìm tự do. Chúng tôi không bao giờ quên được.
Chúng tôi xin kính gửi lời chia buồn chân thành nhất của chúng tôi đến Ngài và dân tộc Phi Luật Tân. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự lãnh đạo vững chắc của Ngài và lòng dũng cảm của dân tộc Phi Luật Tân, quốc gia Philippines sẽ nhanh chóng thoát khỏi cảnh tang thương này.
Xin Thượng Đế phù hộ Ngài và Dân Tộc Phi Luật Tân.
Trân trọng,
BS Võ Đình Hữu, Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu
BS Đỗ Văn Hội, Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành
GS Phạm Văn Thanh, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát.
Các Cố Vấn: 
Cựu Tướng Trần Văn Nhựt, BS Trương Ngọc Tích, Cựu Đại Tá Nguyễn Xuân Sơn; Ông Nguyễn Văn Tánh.
Chủ tịch các Cộng Đồng Thành Viên Người Việt tại Hoa Kỳ (VAC):
- Mr. Vinh The Pham, President, VAC of Fort Smith, AR
- Mr. Khuong The Dang, President, VAC of Arizona, AZ,
- Ex. Col. Ly Khac Le, President, VAC of Southern California, CA,
- Huu Dinh Vo, MD, President, VAC of Pomona, CA,
- Mr. Liem Thanh Pham, President, VAC of  San Diego, CA
- Mr. Minh Thanh Truong, President, VAC of Northern California
- Mr. Thinh Thien Do, President, VAC of Sacramento
- Mr. Hien Huu Nguyen, President, VAC of Stockton
- Mr. Cuong Trong Nguyen, President, VAC of Colorado
- Mr. Gioi Van Tran, President, VAC of Connecticut, CT,
- Mr. Tuoi Van Luu, President, VAC of Florida, FL
- Mr. An Ngoc Chau, the VAC of Central Florida, FL,
- Mr. Thuc Cong Tran, President, VAC Tampa Bay, FL,
- Dr. Thanh Minh Nguyen, President, VAC of Jacksonville, FL,
- Mr. Tam Ba Le, President, VAC of South Florida, FL,
- Mr. Ly Bui, President, VAC of Pensacola, FL.
- Mr. Thanh Hong Le, President, VAC of Louisiana, LA,
- Mr. Binh Thanh Nguyen, President, VAC of Massachusetts, MA,
- Mr. Thang Dinh Le, President, VAC of Minnesota, MN,
- Mr. Nhon Xuan Dang, President, VAC of St Louis, MO,
- Mr. Thong Luong, President, VAC of New Mexico, NM,
- Mr. Khai Xuan Cao, President, VAC of New Hampshire, NH,
- Mr. Niem Quan Tran, President, VAC of South New Jersey, NJ,
- Mr. Phong Thanh Nguyen, Esq, President, VAC of New York City, NY,
- Mr. Vinh Khac Nguyen, President, VAC of Oklahoma City, OK,
- Mr. Bao The Ngo, President, VAC of Allentown, PA,
- Mr. Truc Vu, President, VAC of Philadelphia, PA,
- Dr. Nhiem Duc Nguyen, President, VAC of Pennsylvania, PA,
- Mr. Mai Dinh Nguyen, President, VAC Pittsburgh, PA,
- Mr. Loan Van Vo, President, VAC of Lancaster, PA,
- Mr. Thanh Van Nguyen, President, VAC of Northeast Pennsylvania, PA ,
- Mr. Hoang Nguyen, President, VAC of Nashville, TN.
- Mr. Minh Cam Sinh, President, VAC of Middle Tennessee, TN,
- Theresa Ngoc Hoang, Esq, President, VAC of Houston, TX,
- Mrs. Ngoc Lam Le, President, VAC of Dallas, TX

Bản sao kính gửi: Embassy of the Republic of Philippines in the USA
Embassy of the Philippines 
1600 Massachusetts Avenue, NW
Washington, D.C. 20036
United States of America