Friday, 15 November 2013

Thư Đông Kinh 15-11-2013

Kính gửi quý vị,
Xin gửi Thư Đông Kinh mới.
Nhận được và có ý kiến gì xin cho biết.
Kính chúc mạnh tiến.
Đ T Minh
__._,_.___
Attachment(s) from Do ThongMinh
1 of 1 File(s)