Friday, 27 December 2013

TIỄN ĐƯA CHIẾN SĨ VIỆT DŨNG! - Thiên KimCòn tìm đâu bóng dáng  rất thân thương
Việt Dũng ơi!  người Con yêu Tổ Quốc
Hình ảnh Dũng  trong trái tim đau buốt
Của triệu đồng bào rưng rức nhớ thương!

Việt Dũng ơi! Sao bỏ dở con đường
Đang tiến bước trên hành trình tranh đấu
Từ thưở Dũng còn thiếu niên đã thấu
Cảnh sơn hà đang nghiêng ngả đau thương

Bao nghĩa tình Dũng trao hết  Quê hương
Trái tim Dũng gửi đồng bào trong nước
Đôi nạng gỗ vẫn đồng hành nhịp bước
Dù khó khăn sao môi vẫn mỉm cười?

Những bước chân Dũng đi bốn phương trời
Tay ôm đàn cất vang lời thách thức
Đòi Tự do Nhân quyền, chống áp bức
Điểm mặt mày đảng Cộng phỉ hại dân

Chống đảng Cộng đang toan tính hiến dâng
Giải non sông Ôi gấm hoa tuyệt mỹ!
Dũng  tôn vinh hình ảnh người chiến sĩ
Bảo vệ quê hương tấc đất ruộng nương
Dũng ơi! Việc còn dang dở trên đường
Đi vội thế để tiếc thương bao ái ngại
Xưa  Dũng hẹn về khi Xuân tươi lại
Trên Quê hương sẽ rợp lá cờ Vàng

Dũng ra đi để lại những hành trang
Trao Anh Em, trao bạn bè vai gánh
Cùng nối tiếp trên con đường vắng Dũng
Mẹ nhớ Dũng  và  triệu người nhớ Dũng...

Bạn bè buồn rơi dòng lệ nhớ nhung
Vĩnh biệt chia tay cách trở mịt mùng
Về Thiên Quốc nhớ cầu cho quê Mẹ
Cờ Vàng phủ, nến cũng buồn nhỏ lệ...

Tiễn đưa người chiến sĩ yêu Quê hương:Việt Dũng!

Thiên Kim