Thursday, 23 January 2014

Cô Ngọc Ân, phóng viên đài truyền hình Hồn Việt TV phỏng vấn TX2 Bùi Ngọc Nở


Cô Ngọc Ân, phóng viên đài truyền hình Hồn Việt TV phỏng vấn TX2 Bùi Ngọc Nở nhân dịp kỷ niệm 40 Năm Ngày Hoàng Sa 19/1/1974 - 19/1/2014 trước tượng đài Chiến Sĩ Việt Mỹ.