Friday, 3 January 2014

Thơ đầu Xuân - Luân Hoán

Chào năm 2014


bước vào ngày Một tháng Giêng
Hai Ngàn Mười Bốn, không riêng tôi mừng
tuy rằng chưa có bánh chưng
bánh in bánh tét tưng bừng khai xuân

          mừng được tiếp tục dựa lưng
          vào năm tháng sống vui cùng cỏ cây
          lá hoa trên trái đất này
          vốn là bè bạn từ ngày trẻ thơ

con chim có quốc tịch nào
con cá ngọt mặn ra sao, đều là
đệ huynh tôi bữa hôm qua
ngày mai tiếp tục đậm đà với nhau

          con người tốt xấu đến đâu
          cũng là nhân loại tóc râu thơm tình
          thương người là đã yêu mình
          cổ nhân dạy vậy tôi tin nằm lòng

bước vào cánh cửa mỗi năm
tôi thường ưa nghịch vài dòng chữ chơi
năm nay cũng phá vậy thôi
tô son nụ chữ của trời giao cho

          viết không cần phải đắn đo
          lòng sao tình ý cứ bò thả ga
          còn mười ngày lên bảy ba
          đời gọi là cụ, có già chi đâu

tóc râu lốm đốm phai màu
tâm hồn đi ngược về sau mới kỳ
mỗi ngày trẻ lại vài ly
vài ba năm nữa có khi lại bò

          thú chơi trời đã ban cho
          tuy không trả lại, giả đò ngó lơ
          cuối cùng chắc hết làm thơ
          làm chi cũng bỏ, ngây thơ - đẹp rồi

năm nay tôi khá tuyệt vời
không cần khai rõ, hạ hồi sẽ hay
đang ngồi nhìn dòng tuyết bay
thấy toàn hoa nở chim say hót và

          em hồng nhan nuột nõn nà
          mỗi phần thân thể đều là nhánh thơ
          thong dong tôi hít hương, chào
          năm dương lịch đến ngọt ngào bình an