Sunday, 16 February 2014

NHỮNG NHÀ THƠ CÓ LỬATrên Diễn Đàn có cả ngàn người làm thơ chìm nổi
Quanh đi quẩn lại loại thơ có Lửa không được bao nhiêu !
Ngưỡng mộ Nữ Sĩ Ngô Minh Hằng dũng liệt đáng yêu
Nhà Thơ Ý Nga yêu Quê Hương, Nặng Nợ Nước
Bút Xuân Trần Đình Ngọc tả xung ,hưũ đột
Ngô Phủ dùng Đường Thi quyết liệt xuất chiêu
Nguyễn Đạt đập lũ Nằm Vùng tiêu điều
Trần Việt Yên đã từ giã cuộc chơi, thương tiếc !
Còn những vị khác thỉnh thoảng cũng có Lưả nhưng không nhiều
Thơ về Tình Yêu, Văn Học Nghệ Thuật  diễm kiều
Con người ai chẳng có Tình Yêu?
Tình phụ tử, mẫu tử, phu thê, bằng hữu 
Nhưng tình yêu Tổ Quốc thiêng liêng cao quý !
Một Dân Tộc lòng Yêu Nước không cao
Dễ bị diệt vong, đồng hoá
Nay vận mệnh Quê Hương tối đen như đêm ba mươi
Bao thế hệ máu xương hoang phí nhiều rồi
Nhất là dưới bàn tay dã man tàn bạo cuả Ác đảng
Nghiệt Súc hồ chí minh đoạn đành làm thân Nô Tài
Vâng lệnh thế lực đỏ, kẻ thù truyền kiếp, bi ai
Bán Nước, Buôn Dân theo kế hoạch Tầm Ăn Dâu cuà hán cẩu !
Ai còn nặng lòng với Quê Hương, quặn thắt nỗi đau
Nước Mất, Nhà Tan máu lệ tuôn trào
Vậy vẫn có kẻ nói  nước còn , cũng lạ ? !
Nếu nước còn , tại sao không về ở
Mà phải liều chết vượt biển khơi ? !
Nay no cơm, ấm cật, Nhổ Rồi Lại Liếm, phải không người ? !
Chứng tỏ không thuộc bài Công Dân Giáo Dục thời đi học
Có ba yếu tố cấu tạo thành quốc gia
Lãnh Thổ, Dân Tộc và Chính Quyền đó mà
Giờ đây đảng cướp nào có đại diện cho Dân ta ?
Dùng bạo lực để cướp chính quyền đè đầu cưỡi cổ hút máu 
Không qua lá phiếu bầu cử Tự Do, Dân Chủ
Lại đàn áp những Nhà Ái Quốc đấu tranh
Để giặc Tàu xây phố chợ, xây thành
Tầm ăn dâu gậm nhấm  
Nước còn ở chỗ nào vậy hả ? 

KIỀU PHONG (Toronto)