Sunday, 13 April 2014

Bán đất, bán biển đảo… còn gì để bọn CS bán nữa?

Vũ Bất Khuất (Danlambao) - Trong suốt qua trình tồn tại của bầy đàn cộng sản tại Việt Nam, chúng đã lần lượt ký bán rất nhiều thứ cho quan thầy của chúng mà người dân thì không thể nào biết được mãi cho đến khi Internet phổ cập. Ngoài những vụ việc bị vỡ lỡ như Hoàng Sa, Ải Nam Quan một phần đất dọc biên giới Việt Trung, Trường Sa, một phần vịnh Bắc bộ, bauxite Tây Nguyên... chúng còn bán rất nhiều thứ nữa, ngoài những mảnh đất mang tính cụ thể, mà chỉ cần một chút nghĩ suy là nhận ra ngay.

- Bán lòng yêu nước: Với chiêu bài chống Pháp, chống Mỹ, bảo vệ tổ quốc chúng bán lòng yêu nước của nhân dân để xứng đáng là một đội quân tiên phong của cái gọi là “thành trì XHCN” hàng triệu thanh niên ưu tú bị lùa ra mặt trận để bắn giết chính anh em mình đồng bào mình. Và còn làm những tấm bia thịt ở Trường Sa cho bọn Tàu khựa tập bắn.

- Bán dân: có nhiều cách:

1. Cách thứ nhất được gọi bằng cái tên mỹ miều “xuất khẩu lao động” và lao động là một món hàng đúng theo quan điểm duy vật biện chứng.

2. Cách thứ hai là thu mua nông sản với giá bèo bán tốc bán tháo cho Tàu Khựa, để Tàu khựa bán lại giá cao.

3. Cách thứ ba cứ để cho hàng hóa độc hại và chất lượng thấp tràn ngập khắp hang cùng, ngõ hẻm hủy hoại nền kinh tế nước nhà, sức khỏe nhân dân. Kêu gọi đầu tư nước ngoài mà không có những biện pháp bảo vệ người lao động, khi bị phản ứng thì cho Công an trấn áp.

4. Cướp đất của dân để xây dựng những công trình vừa ru ngủ nhân dân vừa tìm kiếm huê hồng

5. Mắt lấp tai ngơ cho các tập đoàn kinh tế trong và ngoài nước tha hồ lũng đoạn.

6. Bắt giữ các người bất đồng chính kiến làm con tin để trao đổi và tìm kiếm một lợi thế nào đó.

- Bán niềm tin: thấy dân chúng trong ngoài nước và cộng đồng quốc tế càng lúc nhận ra bộ mặt “tàn dân hại nước” thì bắt đầu chém gió bằng những trò mèo “khúc ruột ngàn dặm” “Việt Kiều yêu nước” “hòa giải hòa hợp” và hàng sa sa số những lễ hội, Festival ru ngủ dư luận. Xử những vụ án trong điểm theo kiểu “đầu voi đuôi chuột”

Trong phạm vi một bài viết, không thể chi tiết và kể hết những hành vi này. Chì nói gọn một câu “TẤT CẢ MỌI HÀNH VI CỦA BẦY ĐÀN CỘNG SẢN ĐỀU LÀ HÀNH VI BÁN NƯỚC”.