Wednesday, 25 June 2014

PHE TA - PHE TÀ

Phe Ta, Phe Tà khác nhau chỉ cái dấu
Nhưng khác biệt dễ nhận ra
Dù có giả dạng Hai Mang dưới bất cứ hình thức gian tà
Người còn chút Liêm Sỉ, Khí Tiết, Dũng Khí làm người vẫn nhận biết
Trên chốn Giang Hồ Gió Tanh Mưa Máu, khiếp thiệt !
Nhưng đối với những kẻ yếu bóng viá mà thôi
Gặp những ai Nợ Nước trĩu nặng chẳng phải hạng tồi
Anh Hùng Tử Khí Hùng Bất Tử
Hơn mười năm bị kéo ra chốn Giang Hồ
Đã đụng trận nhiều lần với lũ BẰNG MIỆNG BƯNG BÔ
Vì chúng cứ ra rả nói Phe Ta Chống Cộng Bằng Mồm
Thì được Phản Pháo chúng BƯNG BÔ BẰNG MIỆNG
Thử hỏi những ai nhiệt huyết dâng tràn trước cảnh Nước Mất Nhà Tan
Nếu còn nhận mình mang giòng máu Anh Hùng Hào Kiệt Việt Nam
Quốc Gia Hưng Vong Thất Phu Hưũ Trách
Già trẻ, gái trai vẫn mang trọng trách
Giặc Đến Nhà Đàn Bà Phải Đánh, đúng không ?
Nhìn các tên Nằm Vùng hằng ngày ra rả tấn công
Gây hiềm khích Tôn Giáo, bới lông tìm vết
Nếu ai đôi co, đấu lý tức nhiên rơi vào kế Tản Lực
Đối với lũ đã đánh mất Nhân Phẩm Cao Quý cuả kiếp Người
Nói chuyện với đầu gối, thắm tươi
Tốn công, phí lời chi với lũ Nón Cối
Một chưởng với mười thành công lực đập chúng , phải thôi
Cứ nhắm lũ BUÔN DÂN , BÁN NƯỚC thú đội lốt người
Thất Đức, Bất Nhân ,tung Đả Cẩu Bổng vút tới
Ngòi bút nếu biết khai thác triệt để mạnh hơn cả Sư Đoàn
Mặt trận Truyền Thông cũng vô cùng Quyết Liệt
Còn hơi thở còn Đục cái lũ CHẾT TIỆT !

KIỀU PHONG (Toronto)