Thursday, 26 June 2014

Sách Sử Của Giặc Hồ - Trần Mộng Lâm

Tựa đề của bài viết này, tôi lấy nguyên văn một bản văn của ông Bùi Bảo Trúc viết về cùng một đề tài. Tôi nhận được tài liệu này từ một thân hữu gửi tới hộp điện thư của tôi. Trên bài viết của nhà văn BBT, người gửi lại thêm vào hàng chữ «Đúng là Ngu Như Việt Cộng»

Việt Cộng ngu ở chỗ nào??

Ông BBT có trích lại nguyên văn một đoạn viết về Sử đã được đem dậy cho các em lớp 3 trong nước. Đoạn này như sau : «Quân Nam Hán đưa một đạo quân rất đông sang đánh phá nước ta. Lý Thường Kiệt dùng kế chôn cọc gỗ đầu bịt sắt nhọn dưới sông Bạch Đằng. Quân Nam Hán đến cửa sông vào lúc thủy triều lên che lấp các cọc nhọn. Lý Thường Kiệt cho thuyền nhẹ bơi ra khiêu chiến, vừa đánh vừa rút lui nhử cho giặc vào nơi quân ta mai phục. Vừa lúc ấy thủy triều xuống, quân ta mai phục hai bên bờ sông đổ ra đánh rất mạnh. Giặc hốt hoảng quay thuyền chạy thì bị va vào cọc, thuyền bị thủng đâm hàng loạt. Cuộc xâm lược của địch hoàn toàn thất bại. Mùa xuân năm 939 Lý Thường Kiệt lên ngôi vua»

Có 2 lỗi lầm trong đoạn sử vừa trích : Một là người phá quân Nam Hán với kế hoạch cọc gỗ đầu bịt sắt nhọn chôn dưới sông Bạch Đằng là ông Ngô Quyền chứ không phải ông Lý Thường Kiệt. Hai là ông Lý Thường Kiệt không bao giờ làm vua, người lên ngôi vua năm 939 là ông Ngô Quyền chứ không phải ông Lý Thường Kiệt.

Hai cái lỗi tầy đình này khiến người ta chê cười là Viêt Cộng ngu.

Ông BBT kết luận: Than ôi, một đoạn ngắn có 13 dòng viết tay mà để lại một đống lỗi như thế thì dậy dỗ cái con chó gì.

Ý của ông BBT, nếu tôi không hiểu lầm, là người viết đoạn sử nói trên, một nhà giáo Việt Công dĩ nhiên, là một người dốt nát.

Tôi thì lại thấy khác ông BBT ở chỗ ông nhà giáo Việt Công nói trên không ngu như mọi người nghĩ một cách giản dị. Những cái lỗi nêu ra không phải vô tình, mà là cố ý. Căn cứ vào chỗ nào mà tôi dám quả quyết như vậy?? Xin thưa ngay là vì con số 939. Người ngu dốt, học hành kém cỏi, có thể lầm Ngô Quyền với Lý Thường Kiệt, nhưng đưa ra con số năm 939, một cách chính xác như vậy, thì phải có tra cứu tài liệu. Ngay như ông BBT, nếu không mở Việt Nam Sử Lược của ông Trần Trọng Kim ra, ông có nhớ được con số 939 hay không?? Nếu có Việt Nam Sử Lược trong tay, thì có thể lầm Ngô Quyền với Lý Thường Kiệt hay không??

Vậy thì Việt Công không ngu đâu, chúng chỉ «gian manh» mà thôi.

Lầm lẫn của nhà giáo Việt Công là cố ý chứ không vô tình.

Tôi đồng ý với với tác giả BBT ở chỗ vì lịch sử được viết một cách láo khoét như vậy nên «học sinh quá chán môn học sử, như tờ Giáo Dục Việt Nam đã viết». (nguyên văn trong bài của ông BBT). Môn Sử cũng không bị bắt buộc trong các kỳ thi tại Việt Nam.

Tại Sao Việt Cộng làm như vậy??

Câu trả lời là chúng muốn xóa Việt Nam, chúng muốn xóa lịch sử  Việt Nam.

Không học sử, thì làm gì còn lòng yêu nước, nhớ tới tổ tiên đã dựng nước, giữ nước.

Phạm Văn Đồng có phải vì khù khờ nên ký công hàm hay không?? Khù khờ như vậy thì quá cha tỉnh táo.

Các lãnh tụ CS Việt Nam sau Phạm Văn Đồng với những hiệp ước được ký kết sau đó với Trung Công nhượng những vùng đất, vùng biển của Việt Nam cho Trung Cộng có phải là những tên kém cỏi, bị mỹ nhân kế hay không ??

Có lẽ chúng ta đều lầm hết. Nếu kém cỏi, làm gì họ leo lên được các vị trí hàng đầu như vậy, trong một cái hang cọp là «Bộ Chính Trị». Mới đây, lại có người đưa lên Web hình Bộ Trưởng ngoại giao Việt Cộng gọi giây nói cho Bắc Kinh mà máy điện thoại không cắm giây?? Ai cho chụp những hình này,  ai cho phổ biến??

Và trong vụ các dàn khoan ngoài biển Đông, không thấy Việt Công đánh hay kiện gì hết. Họ lại còn đàn áp những người đi biểu tình.

Có thể kết luận là họ hèn nhát??

Chưa chắc đâu.

Có thể họ quyết tâm, quyết tâm sáp nhập Việt Nam vào Trung Hoa mất rồi,

Đừng bao giờ lập lại cái sai lầm, là quá coi thường họ «ba thằng việt cộng đeo không làm rụng một cọng đu đủ». Nếu họ tầm thường như vậy, tại sao chúng ta lại thua cuộc??

Thục Phán cũng đã lầm Mỵ Châu.

Mỵ Châu coi Trọng Thủy quan trọng hơn cha ruột của mình.

Còn người Việt Nam, chúng ta phải làm gì để đối phó với các ả Mỵ Châu tân thời. Đợi đến phút chót để tuốt gươm ra, tự chặt đầu mình??


Trần Mộng Lâm