Friday, 5 June 2015

Thư Đông Kinh 1-6-2015 - Đỗ Thông Minh


Kính gửi quý vị,
Xin gửi đến quý vị Thư Đông Kinh mới.
Nhận được và có ý kiến gì xin cho biết.
Kính chúc quý vị luôn vui mạnh.
Đ T Minh


https://dl.dropboxusercontent.com/u/9628875/Thu%20DK%201-6-15.docx