Sunday, 22 November 2015

Đêm Paris - Ngô Minh Hằng


Biến cố việt cộng ném bom khủng bố vào chiều ngày Lễ Chúa Giáng Sinh 24_12_1964 liệu mấy ai còn nhớ và tưởng niệm ???
Giá như tin tức, trang báo những biến cố việt cộng khủng bố giết chết dân lành Miền Nam Việt Nam thời ấy được lan đi trên Thế Giới với tốc độ chóng mặt như biến cố của nước Pháp, thì sự thật lịch sử có thể đã được phơi bày sớm hơn... Đó là những trang sử buồn bị bưng bít...
 


Sài Gòn: Vụ nổ bởi một kẻ thù táo tợn Tạp chí LIFE ngày 8/1/1965