Saturday, 13 February 2016

XIN BẦU CHO ỨNG CỬ VIÊN THỦ TƯỚNG: Nguyễn Quang Duy

Bài viết sửa soạn tranh cử Đệ Tam Cộng Hòa xin gởi đến bạn đọc.

Quý đồng bào cử tri thương mến,

Tôi xin đại diện cho dân nghèo: cho công nhân, cho nông dân, cho tiểu thương, cho dân nghèo thành thị, cho người thất nghiệp, cho đồng bào sắc tộc, cho bất cứ ai nghèo.


Nếu quý đồng bào nghĩ mình nghèo cần người đứng ra bảo vệ quyền lợi xin dành lá phiếu cho tôi Nguyễn Quang Duy đại diện Xã Hội Cấp Tiến.


Xã hội cấp tiến khuyến khích kinh tế tự do tạo ra công ăn việc làm cho người nghèo, để chính phủ thâu được thuế lo an sinh xã hội, lo giáo dục y tế, lo bảo vệ mở mang và phát triển đất nước.


Kinh tế tự do đồng nghĩa mạnh được yếu thua, nên chỉ mang lợi ích cho thành phần đang nắm quyền lực (kinh tế và chính trị), nhưng sẽ tiếp tục bỏ rơi những người yếu thế.


Dân oan tiếp tục mất đất. Công nhân, nông dân, tiểu thương tiếp tục làm không đủ ăn. Doanh nhân tiếp tục cạnh tranh bất bình đẳng với các đại công ty liên quốc. Giáo dục, y tế và các công ích xã hội chỉ dành cho dân giàu.

Xã hội cấp tiến sẽ đứng ra điều hòa tạo công bình cho người nghèo, cho những người đang bị bóc lột, đang bị bỏ rơi.


Nếu được quý vị tín nhiệm về mặt kinh tế tôi sẽ lo cho đất nước đủ năng lực cạnh tranh trên thế giới và đẩy mạnh việc gia nhập TPP.


Tôi sẽ đẩy mạnh việc thành lập các nghiệp đoàn tự do, các nông hội tự do, các hiệp hội tự do, các tổ chức dân sự, bảo đảm cho quyền lợi của công nhân, của nông dân, của tiểu thương,…


Tôi sẽ phục hồi quyền tư hữu, đặc biệt quyền tư hữu về ruộng đất, thực hiện chính sách người cày có ruộng.


Về chính trị tôi trao trả các quyền tự do cơ bản cho toàn dân, trong đó có người nghèo như quý đồng bào.


Về giáo dục ở bậc tiểu học hoàn toàn miễn phí và sẽ cấp nhiều học bổng cho học sinh nghèo tiếp tục học các bậc cao hơn. Y tế cũng sẽ miễn phí cho người nghèo.


Văn hóa giáo dục hướng đến xây dựng con người trên 3 tinh thần nhân bản, khai phóng và dân tộc.
Về quân sự, là một nước nhỏ muốn đủ mạnh để kềm hãm tham vọng bành trướng của Tàu, nước ta cần đồng minh với Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ.


Nhưng Hoa Kỳ đã từng bỏ rơi miền Nam nên phát triển tự lực tự cường vẫn là chính yếu. Đồng thời kêu gọi sự đóng góp của cộng đồng hải ngoại về nhân lực, kinh tế và chính trị.


Theo tinh thần hòa giải của Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa tôi xin phép đồng bào ân xá cho những người lầm đường lạc lối theo cộng sản nay muốn quay về với dân tộc.


Trong phương châm không liên hiệp với cộng sản tôi sẽ đồng hành với quý đồng bào đến ngày Việt Nam có tự do dân chủ, có một hiến pháp công bình cho mọi tầng lớp xã hội.


Năm 1954 gia đình tôi đã vào Nam tìm tự do. Tôi sinh năm 1959 tại Quảng Ngãi. Tôi lớn lên trong xóm lao động Bàn Cờ Sài Gòn. Tôi đã sống trên 7 năm với cộng sản. Tôi đã đi khắp miền Nam nhờ đó hiểu rõ cộng sản là nguyên nhân của nghèo đói và chia rẽ.


Tôi vượt biển đến Úc cuối năm 1982, tốt nghiệp cao học kinh tế phát triển với ước mong quay về giúp nước. Tôi lập gia đình có 4 cháu.


Tôi đã phục vụ 24 năm trong nhiều cơ quan hàng đầu của chính phủ liên bang Úc. Năm 2014 tôi xin về hưu để có thể dành toàn thời cho cuộc đấu tranh giải thể cộng sản.


Năm 1990 tôi đã được đồng bào Canberra tín nhiệm trao vai trò chủ tịch Cộng Đồng 2 nhiệm kỳ và là Phó chủ tịch Cộng đồng Liên Bang Úc châu. Hiện tôi đang đại diện cho Khối 8406 Úc châu và là chủ bút tờ Cộng Hòa Thời Báo.


Nhân dịp đầu năm kính chúc quý đồng bào một năm mới vạn sự như ý. 


Nếu quý đồng bào muốn một tương lai tươi sáng cho đất nước cho con em quý đồng bào xin dồn phiếu cho tôi Nguyễn Quang Duy đại diện Xã Hội Cấp Tiến.


Xin cám ơn và rất mong được trao đổi với quý đồng bào những quan tâm khác liên quan đến cá nhân quý vị hay cho đất nước.


Nguyễn Quang Duy
Melbourne Úc Đai Lợi.