Tuesday, 12 April 2016

Tháng tư đen và 16 tấn vàng bị cướp

Giặc từ Bắc vào Miền Nam cướp bóc
16 tấn vàng tài sản lớn chắt chiu
Của đồng bào nước mắt cộng mồ hôi
Đảng cướp sạch rồi chia nhau tẩu tán

Xin nhắc lại cho đồng bào ghi nhớ
Để mai nầy lịch sử sẽ không quên
Bọn công nô vào cưỡng chiếm Sàigòn
Chúng ẵm gọn 16 tấn vàng về Bắc

Cả Miền Nam bị đè đầu cỡi cổ
Bọn cướp ngày trấn lột chẳng nương tay
Không những chỉ đất đai và nhà cửa
Băng vệ sinh phụ nữ cũng không chừa

Lột trần truồng đạp xuống tận bùn đen
Thời bao cấp cái nồi ngồi trên cốc
Chữ giải phóng bốc mùi khai... phóng uế
Biến đồng bào thành tập thể dân oan

Từ Hà Nội với khố rách áo ôm
Vào Sàigòn như thiên đường hạ giới
Nên thả cá vào bồn cầu giựt nước
Lòi mặt chành chủ nghĩa hắc tinh tinh

Hãy trả lại 16 tấn vàng đã cướp
Đừng bày trò cả vú lấp miệng dân
Bọn vô thần áp đặt luật rừng xanh
Vờ nhân quả luật có vay có trả

16 tấn vàng nào phải đâu vân cẩu
Mà nhẹ nhàng như gió thổi mây bay
Đảng đầu chó ăn xong rồi quẹt mõm
Rồi chém vè đánh trống lãng phi tang

Đừng bắt chước di chúc hồ bôi xóa
Thành 16 chữ vàng, chui háng Bắc Kinh
Đảng Ba Đình phường lục lâm thảo khấu
Cướp chính quyền, cướp tài sản nhân dân.