Tuesday, 12 April 2016

The Great Gamble On The MekongThe Great Gamble ON THE MEKONG

EUREKA FILMS giới thiệu:

Phim dài 27 phút, nói về tác hại của 11 con đập 
trên sông Mekong đối với đời sống 65 triệu người 
ở các nước Thái Lan, Lào, Cam Bốt và Việt Nam.

Đạo diễn: Tom Fawth