Monday, 4 July 2016

THƯ ĐÔNG KINH - 1/7/2016

Kính gửi quý vị,
Xin gửi đến quý vị Thư Đông Kinh mới.
THƯ ĐÔNG KINH - 1/7/2016

Nhận được và có ý kiến gì xin cho biết.

Xin tải xuống, bấm mở và bấm “kính lúp” để phóng lớn ra.
Hay mở file đính kèm.
Kính chúc luôn mạnh tiến.
Đ T Minh