Monday, 8 August 2016

Báo Tin bắt đầu chuyến đi - Đỗ Thông Minh


Kính gửi quý vị,
Xin gửi đến quý vị thông tin liên hệ.
Nhận được và có ý kiến gì xin cho biết.
Kính chúc luôn mạnh tiến.

Đ T Minh

Xin bấm theo LINK sau
https://dl.dropboxusercontent.com/u/9628875/LICH%20TRINH%20DI%20NOI%20CHUYEN.pdf