Saturday, 17 September 2016

Lễ khánh thành Saigon Welcome Arch tại Footscray thuộc Thành phố Maribyrnong ở TB Victoria, Úc

Phóng sự truyền hình trực tuyến của TIVI TUAN-SAN ONLINE  thực hiện  ngày hôm nay 17/9  về buổi  lễ khánh thành Saigon Welcome Arch tại Footscray thuộc Thành phố  Maribyrnong ở TB Victoria, Úc  bằng hai ấn bản Việt và Anh:

Tiếng Việt:


Tiếng Anh:Hồng Anh
Website Việt ngữ
Website Anh ngữ