Saturday, 1 April 2017

Con đường xưa mi đi, giờ đâu có ra gì!

Người dân phẫn nộ về lệnh cấm hát bài "Con đường xưa em đi", bèn chế ra lời khác để đáp trả nhà cầm quyền cộng sản.