Saturday, 1 April 2017

Vietnamese Boat People Memorial Association’ s SCULPTURE MODEL COMPETITION

Thưa Quý Vị:
 
Lần trước, Hôi Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam tại Canada đã đăng phần  Điều Lệ Dự Thi Mẫu  Tượng Đài Thuyền Nhân bằng tiếng Việt:
 
 
 
(HỘI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM – HTNTNVN / VBPMA – VIETNAMESE BOAT PEOPLE MEMORIAL ASSOCIATION – Thông Báo)
 
Dưới đây là bản bằng Tiếng Anh cho giới trẻ hay những ai không biết tiếng Việt:
 
 
(VIETNAMESE BOAT PEOPLE MEMORIAL ASSOCIATION (VBPMA) – We Remember / ĐỜI ĐỜI ĐỂ NHỚ / Boat People SCULPTURE COMPETITION)
 
Kính nhờ Quý Vị vui lòng quảng bá dùm .
 
Trân trọng , 
 
ĐTP